Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podatnik może odliczyć darowiznę od podstawy obliczenia podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, gdyż fundacja spełnia wymagania ustawowe dotyczące celów pożytku publicznego.

Darowizna na rzecz fundacji a odliczenie PIT

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który jest dokonał darowizny pieniężnej w wysokości 22 800 zł na rzecz określonej fundacji. Fundacja nie posiada statusu "organizacji pożytku publicznego" zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale jej celem statutowym jest m.in. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Zarząd fundacji potwierdził na piśmie, że przekazana darowizna zostanie przeznaczona na cele pożytku publicznego związane z edukacją, oświatą i wychowaniem.

Mężczyzna skierował pytanie do KIS czy może odliczyć kwotę darowizny pieniężnej na cele statutowe fundacji od podatku dochodowego na zasadach art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Podatnik jest zdania, że może odliczyć przekazaną kwotę w ramach dotacji od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

KIS: istnieje możliwość odliczenia darowizny od podstawy obliczenia PIT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że podatnik może odliczyć kwotę darowizny pieniężnej dokonanej na rzecz fundacji od podstawy obliczenia podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. KIS wyjaśniła, że fundacja, która jest beneficjentem darowizny, ma w swoim statucie określone cele statutowe związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem. Zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, cele są uznawane za cele pożytku publicznego. Ponadto, fundacja jest organizacją pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej, co spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oznacza to, że fundacja kwalifikuje się jako podmiot, na rzecz którego można dokonać darowizny zgodnie z przepisami podatkowymi.

Dodatkowo, organ podatkowy potwierdził, że wnioskodawca nie zaliczył wartości darowizny do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczył jej od innych dochodów opodatkowanych na innych zasadach. Oznacza to, że nie wykorzystał innych ulg ani odliczeń z tytułu dokonanej darowizny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.648.2023.1.DA