Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi mediacji świadczone przez fundację nie kwalifikują się do zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Mediacja a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą jest fundacja, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT. Fundacja planuje rozpocząć świadczenie usług mediacji, w tym mediacji sądowej i pozasądowej. Działalność ma skupiać się na rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Mediacje mają być prowadzone według metod porozumienia bez przemocy, co ma pomóc stronom w konflikcie lepiej się zrozumieć i znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązania. Fundacja nie będzie świadczyć usług prawniczych ani doradczych, a jej działalność nie będzie związana z doradztwem prawnym.

Wnioskodawca zapytał KIS, czy mediacja, jako usługa specjalisty w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych, jest podmiotowo zwolniona z podatku VAT, jeśli będzie faktycznie wykonywała usługi inne niż prawnicze czy doradcze. Fundacja, korzystająca do tej pory ze zwolnienia podmiotowego z VAT, uznała, że jako mały przedsiębiorca, którego roczna sprzedaż nie przekracza 200 000 zł, działalność mediacji powinna korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

KIS: usługi mediacji świadczone przez fundację nie kwalifikują się do zwolnienia z VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez fundację było nieprawidłowe. Organ zaznaczył, że fundacja nie spełniła warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla nowo rozpoczętej działalności gospodarczej w roku 2024, ponieważ jej działalność została rozpoczęta wcześniej. Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wszystkie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu VAT, chyba że wyraźnie przewidziano dla nich wyjątki. KIS wskazała, że dla zastosowania zwolnienia podatkowego, określonego w art. 113 ustawy, usługi świadczone przez podatnika nie mogą należeć do kategorii wyłączonych z tego zwolnienia, takich jak usługi prawnicze czy doradcze. Organ podkreślił, że choć ustawa nie definiuje bezpośrednio pojęć "usługi doradcze" czy "usługi prawnicze", to należy je interpretować szeroko, odwołując się do powszechnie przyjętych definicji.

KIS zauważyła, że fundacja rozpoczęła świadczenie usług mediacji, które nie były bezpośrednio klasyfikowane jako usługi doradcze lub prawnicze, jednakże cała działalność fundacji musiała być analizowana jako całość w kontekście możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Organ zwrócił uwagę, że fundacja prowadziła działalność gospodarczą i planowała jedynie rozszerzenie oferty o mediacje, co nie było równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 113 ust. 9 ustawy, i nie uprawniało do skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie roku podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.721.2023.3.WL